איחוד דרך האבות

הפקה עבור איחוד דרך האבות בימוי: אברהם פריד \\ צילום ועריכת אפטר: ליאור לינר

...רגע, יש עוד

פתיח לתוכנית אסטלה בערוץ האוכל
2016
נווה תלאות | יונתן רזאל
2016
Fiesta de עיריית ירושלים | העירה
2016
ZES | OAK 2.0
2016
מרוץ לילה | מכביה | עיריית ירושלים
2016
אהרון רזאל \\ המארז ii
2016
מרתון ירושלים 2017 \\ פרומו רשת
2017
ארצפת | חופשה לנשמה
2017
מחקר בדקה | המכון הישראלי לדמוקרטיה
2017
מדד הדמוקרטיה 2016
2016
!עלה למעלה, עלה