ארצפת | חופשה לנשמה

...רגע, יש עוד

פתיח לתוכנית אסטלה בערוץ האוכל
2016
מדד הדמוקרטיה 2016
2016
כרמי אור הגנוז \\ חופשא דקדושא
2017
אהרון רזאל \\ המארז ii
2016
מחקר בדקה | המכון הישראלי לדמוקרטיה
2017
ZES | OAK 2.0
2016
קמפיין אילתים אוהבים לארח
2017
נווה תלאות | יונתן רזאל
2016
איחוד דרך האבות
2016
המסע אל צדיקי עולם של בית הבעל שם טוב
2016
!עלה למעלה, עלה