קמפיין אילתים אוהבים לארח

...רגע, יש עוד

פתיח לתוכנית אסטלה בערוץ האוכל
2016
איחוד דרך האבות
2016
דלתות רוקסטון | תשדיר חסות
2017
Fiesta de עיריית ירושלים | העירה
2016
מדד הדמוקרטיה 2016
2016
מרוץ לילה | מכביה | עיריית ירושלים
2016
אהרון רזאל \\ המארז ii
2016
מרתון ירושלים 2017 \\ פרומו רשת
2017
נווה תלאות | יונתן רזאל
2016
מחקר בדקה | המכון הישראלי לדמוקרטיה
2017
!עלה למעלה, עלה