Fiesta de עיריית ירושלים | העירה

הפקה עבור עיריית ירושלים מתחם הבילווים | חגיגת קיץ עולמית במרכז ירושלים בכיכובו של קובי מאור בימוי והפקה: יניב בן-חקון\דן בן-חקון צילום\עריכה ואפטר: ליאור לינר

...רגע, יש עוד

מדד הדמוקרטיה 2016
2016
אהרון רזאל \\ המארז ii
2016
המסע אל צדיקי עולם של בית הבעל שם טוב
2016
מחקר בדקה | המכון הישראלי לדמוקרטיה
2017
דלתות רוקסטון | תשדיר חסות
2017
קמפיין אילתים אוהבים לארח
2017
ZES | OAK 2.0
2016
ארצפת | חופשה לנשמה
2017
איחוד דרך האבות
2016
פתיח לתוכנית אסטלה בערוץ האוכל
2016
!עלה למעלה, עלה